Bài đăng

Nghiên cứu và xây dựng ứng dụng phân tích dữ liệu kinh doanh thiết bị điện tử : Luận văn ThS. Kỹ thuật phần mềm: 60480103

Title: Nghiên cứu và xây dựng ứng dụng phân tích dữ liệu kinh doanh thiết bị điện tử : Luận văn ThS. Kỹ thuật phần mềm: 60480103Authors: Nguyễn, Hải Châu, Người hướng dẫn
Ninh, Hoài AnhKeywords: Kỹ thuật phần mềm;Xây dựng ứng dụng phân tích dữ liệu;Kinh doanh thiết bị điện tửIssue Date: 2017Publisher: H. : Trường Đại học Công nghệAbstract: Luận văn đã đi sâu nghiên cứu về mô hình hồi quy tuyến tính, phần mềm WEKA. Từ đó, xây dựng mô hình học máy để phân tích dữ liệu nhằm giải quyết bài toán dự báo. Dựa trên kết quả nghiên cứu, luận văn đã giải quyết bài toán thực tế là dự báo giá bán máy tính xách tay của Công ty cổ phần thương mại Nguyễn Kim.Description: 43 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54325Appears in Collections:UET - Master Theses

Pháp luật về kiểm toán nhà nước Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế : Luận văn ThS. Luật: 60 38 60

Title: Pháp luật về kiểm toán nhà nước Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế : Luận văn ThS. Luật: 60 38 60Authors: Nguyễn, Bá Diến , người hướng dẫn
Đỗ, Thị Lan HươngKeywords: Luật kinh tế;Kiểm toán Nhà nước;Kiểm toán thuế;Pháp luật Việt Nam;Luật Quốc tếIssue Date: 2012Publisher: Khoa LuậtAbstract: 153 tr. + CD-ROM +Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật quốc tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Trình bày cơ sở lý luận về hệ thống pháp luật Kiểm toán nhà nước (KTNN). Phân tích đánh giá thực trạng về triển khai thực hiện pháp luật KTNN ở nước ta hiện nay, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, so sánh địa vị pháp lý, chức năng nhiệm vụ của các cơ qu (...)
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50453Appears in Collections:LAW - Master Theses
Hình ảnh
Chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông - nhìn từ góc độ pháp lý, thực tiễn và lời giải cho bài toán: Giải quyết tranh chấp biển Đông" : Luận văn ThS. Luật: 60 38 60"
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50439
Hình ảnh
Vị trí, tiềm năng biển Việt Nam và chính sách hợp tác quốc tế về biển trong giai đoạn hiện nay : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 40
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36590
Hình ảnh
Về việc phân định biên giới biển Việt Nam - CămPuChia : Luận án TS. Luật:
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50608
Hình ảnh
Vấn đề phân định biển theo Công ước Luật Biển năm 1982, thực tiễn phân định biển của một số quốc gia trên thế giới và lời giải cho vấn đề tranh chấp tại Biển Đông : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 0

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50071
Hình ảnh
Nghiên cứu ảnh hưởng của trường gió và áp suất không khí tới quá trình dao động dâng, rút mực nước phi tuần hoàn tại Bờ Tây Vịnh Bắc Bộ : Luận văn ThS. Hải dương học: 60 44 97
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37576